อัมพฤกษ์ - อัมพาต

  
สาเหตุของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต  
มาจากอาการของโรคหลอดเลือดสมองที่ส่งผลให้ สมองขาดเลือด จึงเกิดอาการแขนขาชา ใช้งานไม่ได้หรืออ่อนแรง  
 โรคหลอดเลือดสมอง...คือ อะไร ??
 
โรคหลอดเลือดสมอง หรือ โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต คือ ภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงทำให้เกิดอาการ ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด ขา แขนข้างหนึ่งข้างใด อ่อนแรง หรือ ชา ที่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด ถือเป็นอาการของโรคหลอดเลือดสมอง
โรคหลอดเลือดสมอง...แบ่งเป็น 2 ประเภท ใหญ่ๆ ตามสาเหตุของการเกิด คือ
 
1.โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน พบประมาณร้อยละ 75 ของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด โดยมีสาเหตุมาจากการหนาตัว จนเกิดการตีบ หรืออุดตันของหลอดเลือดในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวและควบคุมได้ไม่ดี เช่น เบาหวาน ภาวะอ้วน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง สูบบุหรี่ หรือผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ จะมีโอกาสเกิดลิ่มเลือดในหัวใจและหลุดลอยไปอุดตันหลอดเลือดในสมอง ฯลฯ

2.โรคหลอดเลือดสมองแตก จะพบน้อยกว่าโรคหลอดเลือดสมองตีบ แต่มีความรุนแรงมากกว่า  พบโรคหลอดเลือดสมองแตก ประมาณร้อยละ 30 อาการของโรคขึ้นอยู่กับตำแหน่งการแตกของหลอดเลือด และตำแหน่งที่ลิ่มเลือดอยู่ โดยมีสาเหตุมาจากความดันโลหิตสูง ที่ควบคุมได้ไม่ดี หรือในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของผนังหลอดเลือด ทำให้มีหลอดเลือดโป่งพอง จนเกิดการแตก เมื่อมีเลือดออกในสมอง จะทำให้เกิดการกดเบียดเนื้อสมองข้างเคียง หรือทำให้การไหลเวียนเลือดในสมองผิดปกติ ผู้ป่วยจะมีอาการคล้ายกับอาการเส้นเลือดสมองตีบหรืออุดตัน แต่อาจจะมีอาการมากกว่า ร่วมกับมีอาการปวดศีรษะรุนแรง อาเจียนพุ่ง ความรู้สึกตัวลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งหากรักษาช้าอัตราความพิการหรือเสียชีวิตก็จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้น

นอกจากปัจจัยข้างต้นนี้ ผู้ป่วยที่เคยมีประวัติโรคหลอดเลือดหัวใจ หรือ หลอดเลือดสมอง ผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี หรือ ผู้ที่มีประวัติบุคคลในครอบครัวป่วยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ หรือ โรคหลอดเลือดสมอง ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน ก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าคนปกติด้
วยเช่นกัน
 

โรคหลอดเลือดสมอง

อันตราย ! ...พลิกชีวิต(Stroke Fast Track)

เพราะ
โรคหลอดเลือดสมองตีบ-แตก-ตัน คือ โรคที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เฉียบพลัน หากเกิดโรคดังกล่าว จะทำให้ขาดเลือดมาเลี้ยงสมอง ส่งผลทำให้สมองเสียหาย เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือเสียชีวิตได้ในเวลาอันรวดเร็ว

 โรคหลอดเลือดอุดตัน หรือแตกในสมอง จะมีอาการและอาการเตือนดังนี้... 

1.มีอาการปวดหัวอย่างรุนแรง ทั้ง ๆ ที่ไม่เคยเป็นมาก่อนหรือไม่ทราบสาเหตุ

2.มีอาการอ่อนแรง ชา ตามแขนขาหรือใบหน้า ปากเบี้ยว

3.เป็นลมสลบ ไม่รู้ตัว โดยไม่มีสัญญาณเตือนมาก่อนหน้า

4.มีปัญหาการมองไม่เห็นภาพเบลอ ภาพซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจเกิดขึ้นข้างเดียว

5.มีปัญหาการพูด ไม่สามารถพูดได้ พูดไม่ชัด ไม่เข้าใจความหมาย

 


ข้อสำคัญ...ป้องกันได้ทันเวลา เมื่อพบอาการเตือน...อย่าวางใจ!! เพราะโรคนี้อาจเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน หมั่นสังเกตอาการต้องนำส่งโรงพยาบาลทันที

จำง่าย ๆ  "F.A.S.T"

F (Face) = ใบหน้าเบี้ยวผิดรูป ปากเบี้ยว 

A (Arm) = แขนขาอ่อนแรง หรือชา อ่อนแรงครึ่งซีก เดินเซ

S (Speech) = ลิ้นแข็ง พูดไม่ชัด พูดลำบาก

T (Time) = ควรมาโรงพยาบาลด้วยความรวดเร็ว  ระยะเวลาที่มีอาการต้องรักษาภายใน 3 ชั่วโมง

หมอที่ดีที่สุด..คือ ร่างกายของเราเอง  
 เซซามิน (Sesamin) คือ ทางเลือกในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง

การออกฤทธิ์ของ เซซามิน กับ โรคหลอดเลือดสมอง

1.สารเซซามิน ปรับระดับโคเลสเตอรอลในเลือด

2.สารเซซามิน ควบคุมระดับคอเลสเตอรอล และช่วยปรับระดับความดันโลหิตสูง

3.สารเซซามิน ปรับระดับการเต้นของหัวใจลดความเสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลัน และลิ่มเลือดในเส้นเลือดแดง

โรคเส้นเลือดอุดตัน เกิดจากสะสมไขมันในเส้นเลือดทำให้เส้นเลือดแข็ง เส้นเลือดตีบลง ซึ่งเป็นผลให้ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น เลือดไหลได้ช้าลง ทำให้เลือดมีแนวโน้มเกิดการจับกลุ่มเป็นก้อนเลือด ทั้งหมดนี้เป็นสาเหตุของเส้นเลือดอุดตันในสมอง หรือเส้นเลือดแตกในสมอง

เมื่อผ่าเส้นเลือดแดงที่หัวใจของคนไข้ที่หัวใจวายจะพบว่า มีไขมันปริมาณมากจับตัวกับผนังของหลอดเลือดแดง ทำให้หลอดเลือดมีความเหนี่ยวจนยึดจับกับก้อนเลือดและเซลล์เม็ดเลือดได้มากขึ้น และเกิดภาวะเส้นเลือดอุดตันในสมอง ซึ่งเป็นผลให้เกิดบริเวณที่เรียกว่า พื้นที่สีขาว หรือ White Matter คือ บริเวณที่ไม่มีเลือดไปหล่อเลี้ยง

ดังนั้น..สมองบริเวณดังกล่าว จึงไม่สามารถทำงานได้ หรือทำงานผิดปกติไป ถ้ามีการแตกของเส้นเลือด ก็จะทำให้เกิดเลือดคั่งในสมอง ก็จะเรียกว่า พื้นที่สีแดง หรือ Cerebral hemorrhage ก็จะทำให้เกิดความผิดปกติที่สมองได้เช่นกัน 

จากการศึกษาวิจัย พบว่า...

สารเซซามิน ทำให้เส้นเลือดขยายตัว แข็งแรง โดยทำหน้าที่กำจัดอนุมูลอิสระทำให้เลือดสามารถนำออกซิเจนและอาหารไปยังสมองได้ดีขึ้น และในงามีวิตามิน อี (Vitamin E) เป็นจำนวนมาก 

สารเซซามิน มีคุณสมบัติเป็นตัวเสริมส่งให้วิตามีนอี มีการทำงานได้ดีขึ้น และนานมากขึ้น โดยไปเพิ่ม Half-life หรือครึ่งชีวิตของวิตามินอี และจากการศึกษาวิจัยในมนุษย์ (Human clinical trial) ที่ประเทศมาเลเซีย และอเมริกา พบว่า อาหารธรรมชาติที่มีวิตามินอี จำนวนมาก สามารถป้องกันการเกิด "พื้นที่สีขาว" ของเนื้อเยี่อสมองได้เป็นอย่างดี

สารเซซามินดูแล เซลล์ประสาท  

สารเซซามิน ช่วยป้องกันการบาดเจ็บของสมองที่เกิดสาร KA ซึ่งทำให้มีอาการของโรคลงชัก 

สารเซซามิน ช่วยป้องกันเซลล์ประสาทชนิด PC12 จากภาวะออกซิเดทีป เสตรส และการตายของเซลล์ จากกระตุ้นด้วยภาวะระดับน้ำตาลเกิน

สารเซซามิน ช่วยกระตุ้นเซลล์ประสาท และเครือข่ายของระบบประสาท

สารเซซามิน สามารถกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ประสาท หรือกรตุ้นการทำงานของสารที่เรียกว่า nerve growht factor เป็นการช่วยทำให้เซลล์ประสาทฟื้นคืน รวมทั้งเครือข่ายของระบบประสาท ช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานองเซลล์ประสาท

สารสกัดจากงาดำทั้งเมล็ด ที่มีเซซามิน และอนุพันธ์ของเซซามิน มีคุณสมบัติต้านการแข็งตัวของเลือด และสารเซซามินบริสุทธิ์สามารถป้องกันการแข็งตัวของลิ่มเลือดในหลอดเลือดได้ 

สารสกัดเซซามิน จากงานวิจัยยังมีผลในการช่วยลด ไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้อย่างชัดเจนมากๆ และ รวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยละลายลิ่มเลือดอุดตัน ในกระแสเลือดได้ดีมากๆ อีก และทำให้ผนังหลอดเลือดแดงเกิดการผ่อนคลายหรือที่เรียกว่า ยืดหยุ่น ตัวได้ดีอีกด้วย

เซซามิน (Sesamin) ทางเลือกในการดูแลสุขภาพ

สรุป เซซามิน(Sesamin) ช่วยดูแลโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต อย่างไร
 
1.ช่วยทำให้หลอดเลือดขยายตัว ยืดหยุ่นได้ดี ทำให้การไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ดี
2.ช่วยปรับระดับคอเลสตอรอล ควบคุมคอเรสเตอรอล และปรับระดับความดันโลหิตสูง
3.ช่วยควบคุมไขมันอุดตันในเลือดได้ ช่วยละลายลิ่มเลือดอุดตัน ลดการเกิดตะกอนในผนังหลอดเลือด 
4.ลดความเสี่ยงของการเกิดพื้นที่สีขาวของเยื่อสมอง ดูแลเซลล์ประสาท และช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์ประสาท  
  
 
 
 
 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้